Aktualności
2014-04-20 20:52

                                                                                  „Ty o Panie Zmartwychwstały i żywy

jesteś wiecznie nową nadzieją Kościoła i ludzkości;

Ty jesteś jedyną  i prawdziwą nadzieją człowieka  i historii;

Ty jesteś  pośród nas nadzieją w tym życiu  i po śmierci.

W Tobie i z Tobą możemy dotrzeć do prawdy,

nasze życie ma sens, wspólnota jest możliwa,

a różnorodność może stać się bogactwem. (…)

Z Tobą i w Tobie ból może stać się drogą zbawienia,

życie zwycięży śmierć,

a stworzenie dostąpi udziału w chwale synów Bożych”.

                                                                                       Bł. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, 18.

Życzymy prawdziwego i głębokiego spotkania

z Chrystusem Zmartwychwstałym,

który pokonał grzech, śmierć i szatana.

Czas Tajemnic Paschalnych niech obfituje w dary

Pana Zmartwychwstałego:

w pokój, radość, nadzieję,

odwagę do codziennego dawania świadectwa wiary

tam, gdzie On nas posyła.

 

Z darem modlitwy

Siostry