Aktualności

 

W dniu 10 października 2014r. o godz. 10:45
w Klasztorze Mniszek Klarysek Kapucynek w Szczytnie,
w wieku 91 lat, w zakonie 69, odeszła do Pana


śp. S. Maria Konrada

od Matki Bożej Różańcowej
(Stanisława Głowicka)

 

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami modlili się za naszą Siostrę - Kapłanom, Braciom kapucynom i Siostrom kapucynkom, naszym Przyjaciołom i Dobrodziejom. Polecając Siostrę Konradę Waszym modlitwom, odwdzięczamy się - modląc się za Was.


Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną,

której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.

 

Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;

Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,

albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy.

 

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,

i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

św. Franciszek z Asyżu

 

Wdzięczne za dar Siostry Konrady, za jej święte życie, wierzymy, że jej Boski Oblubieniec przyjął ją na wieczyste Gody.