Aktualności
2015-11-07 17:08

Dzisiaj w godzianch przedpołudniowych gościłyśmy w naszym klasztorze symbole Światowych Dni Młodzieży: krzyż i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Po krótkiej liturgii słowa, której przewodniczył Wikary naszej Parafii, ks. Adam, był czas adoracji w ciszy. Na zakończenie księża ustawili symbole przy naszej klazurowej kracie, dzięki czemu my także mogłyśmy przytulic się do krzyża, który młodzieży przekazał święty papież Jan Paweł II!

Bogu niech będą dzięki!

 

Więcej o peregrynacji symboli ŚDM na Warmii TUTAJ

 

Modlitwa w intencji ŚDM 2016

 

 „Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

 

Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.