Aktualności
2015-04-04 17:30

Wchodząc w Tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa

życzymy

pełnego otwarcia się na niezgłębione bogactwo Jego darów i łask,

z którymi przychodzi, by nas napełnić

i upodobnić nas do Siebie.

 

Z darem modlitwy,

Siostry