Adwent ze św. Weroniką
Adwent ze św. Weroniką
2012-12-08 19:43

Kilka myśli św. Weroniki Giuliani...

Wspomina ona kilkakrotnie w "Dzienniku" o zwyczaju "bilecików adwentowych": „W Świętym Adwencie mamy zwyczaj praktykować takie ćwiczenie: robimy tyle bilecików, ile jest sióstr…; każdy inny…; każda stara się zrobić, przez cześć dla Dzieciątka, najpiękniejszy jak potrafi. Następnie składamy je wszystkie razem i każda siostra po kolei podchodzi i losuje jeden”. (por. D IV, 176;180n;193n)

Oto jeden z nich:

Codzienne ćwiczenie na każdy czas, a szczególnie na ten święty Adwent, aby urządzić [żłóbek] dla Świętego Dzieciątka.

Pierwsze: dokładne zachowanie tego, co [dana] osoba obiecała Bogu. Milczenie, w łączności z tym milczeniem, jakie zachowywali Jezus i Maryja. Wyrzeczenie się [swojej] woli, aby uczyć się zachowywać tylko wolę Bożą. Wewnętrzne odosobnienie, połączone także z zewnętrznym, [polegającym na] nie wychodzeniu do rozmównicy, jak tylko z konieczności; mówić o Bogu i trwać umysłem w Nim. Oddalać się od wszystkiego i we wszystkim tym, co nie jest według Bożej chwały. Każdego dnia wykonać jakiś uczynek miłosierdzia wobec bliźnich, a towarzyszyć ma temu cnota pokory i inne [cnoty]. Szukać każdego dnia jakiegoś upokorzenia i cierpienia, w zjednoczeniu z tym, co Pan wycierpiał dla naszej miłości. I to wszystko posłuży do tego, aby każdego dnia zrobić jeden kwiatek, który będzie dekorował świętą Szopkę dla Dzieciątka Jezus.

Jeśli osoby, które będą to wypełniać, są zakonnikami, niech czynią te ćwiczenia, które właśnie dla nich są stosowne i niech każdego dnia nawiedzą Najświętszy Sakrament, prosząc Go o łaskę nawrócenia grzeszników. Laus Deo.