Aktualności

ZAPRASZAMY NA ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Rozpocznie się 3 marca (niedziela)

o godz. 9:00 do Mszy św. o 13:00 i po Mszy św. do godz. 22:00

oraz 4 marca (poniedziałek)

od 6:00 do Mszy św. o godz. 7:30.

 

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu do Jezusa Eucharystycznego:

Oto Syn Boży zniża się co dzień jak wtedy,
gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy.
Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci.
Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana.
I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele,
tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie.
I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało,
lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma ducha,
tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi,
starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno,
że jest to Jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew.
I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi:
Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata.

Strona 4 z 76:
1 2 3 45 6 7
...
76