Aktualności
2012-04-07 20:05

(…)wycierpiał On za nas wszystkich mękę krzyżową

 i wyrwał nas spod władzy księcia ciemności,

który nas trzymał skutych kajdanami

z powodu grzechu Adama.

I tak pojednał nas  z Bogiem Ojcem.  

Św. Klara, 1 List do Św. Agnieszki Praskiej

 

 

 

 

Z wiarą wpatrując się

w Jezusa Ukrzyżowanego,

którego dzisiejszy świat odrzuca -

oczekujmy poranka Zmartwychwstania.

Niechaj Tajemnica Paschalna

umocni w nas miłość,

obdarzy pokojem

i będzie pomocą

w codziennym wyznawaniu naszej wiary.

 

Z darem modlitwy –

Siostry Kapucynki ze Szczytna

Strona 69 z 76:
1
...
66 67 68 6970 71 72
...
76